ამობეჭდვის თარიღი: 15.04.2021 08:26:48
კატეგორია: სასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:აუქციონი შეწყვეტილია აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავჯდომარის მიერ მუნიციპალიტეტი თელავი, სოფელი ვარდისუბანი, სასოფლო მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:81479AF4675921
აუქციონის #: 81479
ლოტის #: 46759
საქმის ნომერი: A20013741
დაწყება/დასრულება: 18/01/2021 16:00 - 26/01/2021 16:00
ლოტის სტატუსი: შეწყვეტილი
ფასის ისტორია: 9 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 150.00GEL
მიმდინარე ფასი : 1500.0000 GEL
საწყისი ფასი: 150.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 150.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 971-2749649
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)მუნიციპალიტეტი თელავი, სოფელი ვარდისუბანიქვეყანასაქართველო
ქალაქითელავისაქმის ნომერიA20013741
მიწის ფართობი(მ²)2511.00Rs რუკის მხარდაჭერა-
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-რაოდენობა0
შენობის ფართობი(მ²)0საკადასტრო კოდი53.08.39.502
გადახდის პერიოდი10საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
შეფასების თანხა3000.00
;
აღწერილობა
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოდგენილია სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მდებარე: მუნიციპალიტეტი თელავი, სოფელი ვარდისუბანი. სარეალიზაციო მიწის ნაკვეთზე მისასვლელი გზის არარსებობის გამო, უძრავი ქონების შეფასება განხორციელდა საჯარო რეესტრის ელექტრონული რუკის ორთოფოტოს საშუალებით. საჯარო რეესტრის მონაცემებით, მიწის ნაკვეთის დაზუსტებული ფართობია: 2511.00 კვ.მ.
--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
პირობასაქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.
;