ამობეჭდვის თარიღი: 16.04.2021 11:30:23
კატეგორია: სასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქ. თბილისი, სასოფლო მიწა
განაცხადის #:81589AS4676121
აუქციონის #: 81589
ლოტის #: 46761
საქმის ნომერი: A20094534, A20095329
დაწყება/დასრულება: 20/01/2021 16:00 - 28/01/2021 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 3750.00GEL
მიმდინარე ფასი : 56250.00 GEL
საწყისი ფასი: 56250.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 750.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. სააუქციონო მომსახურება კერძო აღმასრულებლისათვის.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 995-2749649
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი, "წვერწვერა"ქვეყანასაქართველო
ქალაქითბილისისაქმის ნომერიA20094534, A20095329
მიწის ფართობი(მ²)511.00Rs რუკის მხარდაჭერა-
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-რაოდენობა0
შენობის ფართობი(მ²)0საკადასტრო კოდი01.72.14.021.163
გადახდის პერიოდი10საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
შეფასების თანხა75000.00
;
აღწერილობა
აღწერილობასარეალიზაციო ქონება წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო, ოდნავ დაქანებული რელიეფის მქონე ცარიელ მიწის ნაკვეთს. უძრავი ქონება არის ნაწილობრივ შემოღობილი რკინის ბადით, ხოლო შემოუღობავი ნაწილი არ არის გამოყოფილი სხვა საკადასტრო კოდზე არსებული მომიჯნავე უძრავი ქონებისგან. საჯარო რეესტრის მონაცემების თანახმად, სარეალიზაციო უძრავი ქონების მახასიათებლებია: ნაკვეთი დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო; დაზუსტებული ფართობი: 511.00 კვ.მ.

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
პირობასაქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.ყურადღება!!! სარეალიზაციო უძრავ ქონებაზე რეგისტრირებულია გარდამავალი უფლება: იპოთეკა; იპოთეკარი: სს "თიბისი ბანკი"; საგანი: დაზუსტებული ფართობი: 511.00 კვ.მ; იპოთეკის ხელშეკრულება N123123622095, დამოწმების თარიღი: 12/02/2015, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო; იპოთეკარი 13.11.2020 წლის წერილის თანახმად, ზ/აღნიშნული იპოთეკის ხელშეკრულებიდან არსებული დავალიანების ოდენობაა: ძირი: 2684.88 აშშ დოლარი, მიმდინარე დარიცხული პროცენტი: 578.6 აშშ დოლარი, ჯარიმა: 1130.35 აშშ დოლარი, სესხის დაფარვის ვადაა: 04.12.2021წ. წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 20%; ვადაგადაცილების შემთხვევაში დასარიცხი ჯარიმის ოდენობაა: პირველი დღე 10 აშშ დოლარი, 0.5%; იურიდიული ხარჯი: 0.
;