ამობეჭდვის თარიღი: 06.12.2021 00:55:37
კატეგორია: დემონტაჟი
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობა
განაცხადის #:30597CAT73596521
აუქციონის #: 30597
ლოტის #: 735965
დაწყება/დასრულება: 14/09/2021 16:00 - 23/09/2021 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 380GEL
მიმდინარე ფასი : 1259 GEL
საწყისი ფასი: 1259 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 130 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: ქ.ჭიათურაში / ნინოშვილის ქ 7
ტელეფონი: 971-0479252555
თვისებები
ბრძანების ნომერიბ72.72212574ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სოფელი რგანი
Rs რუკის მხარდაჭერა-საკადასტრო კოდი38.05.34.101
შენობის ფართობი(მ²)407ტელეფონის ნომერი595456562
გადახდის პერიოდი15ქალაქიჭიათურა
ქვეყანასაქართველო
;
აღწერილობა
აღწერილობა

ობიექტის საერთო ფართობი  407 კვ.მ  შენობას  არ აქვს კარ-ფანჯრები, არ აქვს სახურავი. შენობა აშენებულია ქვით  კედელი დაზიანებულია.შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია

ტელ:   595 456562

მოკლე აღწერილობა

პირობა

ობიექტი იყიდება აღებით მიწის გარეშეაუქციონში გამარჯვებული  ვალდებულია  პირობებიანი ნასყიდობის ხელშეკრულება გააფორმოს 3(სამი) სამუშაო დღის ვადაში, ხელშეკრულების გაფორმებიდან  15 კალენდარულ დღეში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრულიღირებულება.   ამ ვადაში გადაუხდელობით აუქციონში გამარჯვებულს ერთმევა აუქციონში გამარჯვების სტატუსი და გადახდილი ,,ბე" უკან არ უბრუნდება. ქონების სრული ღირებულების დაფარვის  ვადაში გამარჯვებულმა  სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება, ტერიტორიის განთავისუფლება სამშენებლო და ნარჩენი  ინერტული მასალებისაგან,  ტერიტორიის მოსწორებითი სამუშაოების ვადა და ტექნიკური უსაფრთხოების პირობები უნდა შეათანხმოს მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ზედამხედველობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურთან.

 თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებულიპირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ანწარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვისგადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკოგარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

;